فیلم معرفی پتروشیمی جم ۹۳
  • نشان کردن
  • 0%
    0 رای
معرفی پتروشیمی جم ۹۳
10/00 از 10
6 دقیقه | 1393
 کیفیت SD
درباره فیلم
مجموعه فیلمهای معرفی پتروشیمی جم / فیلم معرفی ( اطلاعات عمومی ) شرکت پتروشیمی جم برای میهمانان ، بازدیدکنندگان و مراجعین به مجتمع
سایر عوامل
نظرات کاربران در مورد معرفی پتروشیمی جم ۹۳
مشاهده بیشتر...