مستند عملیات راه اندازی الفین
  • نشان کردن
  • 0%
    0 رای
عملیات راه اندازی الفین
10/00 از 10
7 دقیقه | 1384
 کیفیت SD
درباره فیلم
مجموعه فیلمهای راه اندازی پتروشیمی جم / این فیلم بخشی از فعالیتهای نصب و راه اندازی واحد الفین پتروشیمی جم را نشان می دهد.
سایر عوامل
نظرات کاربران در مورد عملیات راه اندازی الفین
مشاهده بیشتر...