مستند معرفی پتروشیمی جم ۱۳۹۹
  • نشان کردن
  • 100%
    1 رای
معرفی پتروشیمی جم ۱۳۹۹
9 دقیقه | 1399
 کیفیت Full HD
درباره فیلم
در مسیر موفقیت کلیپی کوتاه است از تلاش کارشناسان و کارگران برای تعالی پتروشیمی جم که بمنظورنمایش این اقدامات برای سهامداران در مجمع شرکت و آشنایی بیشتر سرمایه گذاران با فعالیتهای مجتمع پتروشیمی جم ساخته شده است.
سایر عوامل
نظرات کاربران در مورد معرفی پتروشیمی جم ۱۳۹۹
مشاهده بیشتر...